• 22 886 30 70

Jak zgłosić szkodę ubezpieczeniową

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy adresy i numery telefonów infolinii Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Infolinie czynne są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Prosimy przygotować numer polisy.

AGA International S.A Oddział Polsce (Allianz)

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50B
tel: +48 22 563 12 52
fax: +48 22 383 22 52

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
tel: +48 22 575 90 80
fax: +48 22 575 90 82

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
02-675 Warszawa,ul. Wołowska 22A
tel: 22 469 69 69 (szkody w Polsce)
tel: +48 22 864 55 22 (szkody za granicą)

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 31
tel: +48 22 864 55 26
fax: +48 22 575 95 75

Wnioski, skargi, odwołania prosimy kierować bezpośrednio na adres Ubezpieczyciela.
Szczegółowe informacje o sposobie kierowania korespondencji znajdziecie Państwo w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
Pamiętać należy żeby w kierowanym piśmie podać numer polisy.