• 22 886 30 70

Ubezpieczenie na transport zwłok

Poniżej zajęliśmy się tematem "Ubezpieczenie turystyczne transport zwłok". Pokrutce krótko przedstawiliśmy to co najważniejsze w ramach tego zagadnienia. Podane informacje zostały opracowane na podstawie aktualnych OWU niżej wymienionych ubezpieczycieli - stan na 10 styczeń 2017r. może ulec zmianie. Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego gdzie decyzja Państwa będzie "kręcić" się wokół kosztów sprowadzenia zwłok do Polski prosimy zapoznać się z OWU ubezpieczyciela którego chcecie kupić polisę ubezpieczeniową. Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego zwłaszcza dla osób starszych np. powyżej 65 roku życia należy się zastanowić czy nie zaznaczyć "choroby przewlekłe". Jeżeli ubezpieczony bedąc za granicą na skutek choroby przewlekłej umrze a na polisie nie będzie miał wskazanych chorób przewlekłych wtedy ubezpieczyciel odstąpi od pokrycia wszelkich kosztów.

SIGNAL-IDUNA - Ubezpieczenie na transport zwłok do Polski Signal-Iduna pokrywa do wysokości sumy ubezpieczeniowej kosztów leczenia (KL) tzn. jeżeli na polisie ubezpieczeniowej mamy koszty leczenia w wysokości 20tyś euro z tej kwoty ubezpieczony wyda 15 tyś euro to na pokrycie transportu zwłok zostanie 5 tyś euro. Signal-Iduna pokryje koszty związane z zakupem trumny do wysokości KL.
AXA - Podobnie jak w przypadku Signal-Iduna, AXA pokryje transport zwłok ubezpieczonego do Polski do sumy KL. AXA pokryje koszty zakupu trumny maksymalnie do kwoty 1250 euro. Na zakup urny i kremację można przeznaczyć maksymalnie 1250 euro. Wyboru sposobu transportu zwłok dokonuje Centrum Alarmowe.
ALLIANZ - Odpowiedzialność związana z transportem zwłok zależy od wariantu ubezpieczenia jaki wybraliśmy. Jeżeli wybraliśmy wariant :
1. Basic Travel - transport zwłok do Polski do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu. Zakup trumny przewozowej do kwoty 1500 zł. Wyboru sposobu transportu zwłok dokonuje Centrum Alarmowe.
2. Complex Travel, VIP Travel, Sport, Sport&Ski Extreme - transport zwłok do Polski do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu. Zakup trumny przewozowej do kwoty 4000 zł. Wyboru sposobu transportu zwłok dokonuje Centrum Alarmowe.

Czytaj więcej
Czytaj mniej
 
 
 
Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenie polisy w zależności od pakietu każdego ubezpieczyciela

Logo Axa Travel Small


4.54 PLN

 • SU Bagaż - 200.00 EUR
 • SU NNW - 2000.00 EUR
 • Koszty Leczenia - 10000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard - Europa 8


4.91 PLN

 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 10000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 15000.00 PLN

Logo Axa Travel Medium


5.67 PLN

 • SU Bagaż - 200.00 EUR
 • SU NNW - 2000.00 EUR
 • Koszty Leczenia - 20000.00 EUR

Logo Axa Travel Large


7.56 PLN

 • Koszty Leczenia - 30000.00 EUR
 • OC - 50000.00 EUR
 • SU NNW - 4000.00 EUR
 • SU Bagaż - 400.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard - Europa 9


8.68 PLN

 • Bagaż podróżny - 1000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 15000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 20000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard - Europa 10


10.02 PLN

 • Bagaż podróżny - 1000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 15000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 30000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 1


11.62 PLN

 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 20000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 30000.00 PLN
 • Bagaż podróżny - 2000.00 PLN

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 7


13.00 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 30000.00 EUR
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 40000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 30000.00 PLN

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard - Europa 11


13.05 PLN

 • Bagaż podróżny - 1000.00 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 30000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 15000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 30000.00 EUR

Logo Axa Travel Xlarge


13.62 PLN

 • Koszty Leczenia - 50000.00 EUR
 • OC - 50000.00 EUR
 • SU Bagaż - 400.00 EUR
 • SU NNW - 4000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 12


14.73 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 30000.00 EUR
 • Bagaż podróżny - 1000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 15000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 50000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 2


17.75 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 60000.00 EUR
 • Bagaż podróżny - 2000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 30000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 30000.00 PLN

Logo Signal Iduna Wariant Travel Super - Europa 1


19.28 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 60000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 60000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 60000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 13


20.11 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 30000.00 EUR
 • Bagaż podróżny - 2000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 100000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 30000.00 PLN

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 3


21.49 PLN

 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 40000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 45000.00 PLN
 • Bagaż podróżny - 2000.00 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 100000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Super - Europa 2


25.78 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 100000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 100000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 100000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 5


25.96 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 30000.00 EUR
 • Sprzęt Sportowy - 3000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 45000.00 PLN
 • Bagaż podróżny - 3000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 40000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Super - Europa 3


27.54 PLN

 • Bagaż podróżny - 5000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 100000.00 EUR
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 100000.00 PLN

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 4


37.86 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 60000.00 EUR
 • Sprzęt Sportowy - 5000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 60000.00 PLN
 • Bagaż podróżny - 5000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 60000.00 EUR

Logo Signal Iduna Wariant Travel Standard – Europa 6


44.10 PLN

 • Odpowiedzialność Cywilna Ogólna - 100000.00 EUR
 • Sprzęt Sportowy - 5000.00 PLN
 • Bagaż podróżny - 5000.00 PLN
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - 100000.00 PLN
 • Koszty leczenia, assistance, ochrona prawna - 100000.00 EUR