• 22 886 30 70

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej, wycieczki - Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, wycieczce zakupionej w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Za niewykorzystane świadczenia podróżne uważa się, określoną w procentach ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianych w umowie z biurem podróży. Ubezpieczyciel za niewykorzystane świadczenia podróżne zwraca Ubezpieczonemu należne pieniądze. Ubezpieczyciel zwraca także dodatkowe koszty transportu powrotnego.          

Przyczynami przerwania objętymy ubezpieczeniem zazwyczaj są:
- nieszczęśliwy wypadek
- nagłe zachorowanie
- poważna szkoda w mieniu
Pamiętaj, jeżeli leczysz się czasowo lub okresowo zawsze wykupuj dodatkową  opcję ubezpieczenia chorób przewlekłych !
Szczegółowych informacji prosimy szukać w OWU.

Czytaj więcej
Czytaj mniej
 
 
 
 
 
Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenie polisy w zależności od pakietu każdego ubezpieczyciela