• 22 886 30 70

Ubezpieczenie restauracji

W Polsce działa blisko 69 tysięcy lokali gastronomicznych. Jest to niewątpliwie bardzo dochodowy interes ale, aby dobrze prosperował nalezy też pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu go w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie restauracji, kawiarni lub pubu należy rozpocząć od samego lokalu, w którym przyjmujemy gości. Najczęściej jest to spora przestrzeń podzielona na części: bar, kucznia, toalety dla klientów, pomieszcenia socjalne itp. W każdym z pomieszczeń znajduje się wyposażenie: stoliki, krzesła,szło, zastawy, sprząty kuchenne a także niezliczona ilość środków obrotowych ( artukułów spożywczych) oraz gotówka klientów. Właściciel restauracji powinien pomyśleć o zabezpieczeniu całego swojego lokalu,urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych oraz mienia osób trzecich od ewentualnych zdarzeń losowych( min. pożar, zalanie) oraz od kradzieży z włamaniem.
Do możliwych, nieporządanych zdarzeń i niestety bardzo często występujących  należy również zniszczenie lokalu wkutek aktu chuligaństwa. Rozsądnie jest zwrócić uwagę w tym miejscu na ubezpieczenie przed celową dewastacją dokonaną przez osoby trzecie oraz na ubezpieczenie szyb i szklanych witryn na wypadek stłuczenia.
Prowadząc działalność gastronomiczną właściciel ponosi zarówno odpowiedzialność kontraktową, jak i odpowiedzialność deliktową. Odpowiedzialność kontraktowa zdarza się najczęściej w sytuacji np. zatrucia pokarmowego na skutek zepsutego pokarmu lub źle przyrządzonego posiłku. Natomiast odpowiedzialność deliktowa w sytuacji gdyby doszło do wyrządzenia szkody na osobie w wyniku czynu niedozwolonego lub źle wykonanej usługi. Idealnym przykładem jest tutaj zniszczenie odzieży, poparzenie klienta lub jego upadek na śliskiej podłodze. Coraz bardziej świadomi klienci z roku na rok występują z roszczeniami o wysokie kwoty zadośćuczynienia. W związku z tym faktem bardzo ważne jest, by sumy gwarancyjne na które ubezpieczamy nasz majątek nie były tymi najniższymi i mogły wystarczyć na pokrycie szkody wyrządzonej klientowi.
Zakres odpowiedzialności cywilnej możemy rozrzerzyć o dodatkowe klauzule:
- OC najemcy nieruchomości,
- OC za produkt,
- OC pracodawcy,
-OC organizatora imprez,
Odrębnym i bardzo istotnym  ryzykiem jest ryzyko przepięcia. Nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej może mieć katastrofalne skutki dla naszego interesu. Uszkodzone maszyny, lodówki, ekspres do kawy, rozmrożenie produktów niezbędnych do przygotowania posiłków. Wszystko to naraża nas na dodatkowe straty.
Przyjmując każdego dnia dziesiątki klientów chcących skorzystać z usług naszego lokalu, musimy zdawać sobie sprawę z możliwych sytuacji losowych, które mogą wystąpić i zakłócić prowadzenie przez nas tego typu działalności. Składka za kompleksowe ubezpieczenie restauracji lub innego lokalu gastronomicznego jest uzależniona zarówno od naszego obrotu, jak i sum ubezpieczenia . Warto natomiast przeanalizować dokładnie cały nasz majątek firmowy i ubezpieczyć go na odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem kalkulacji ubezpieczenia restauracji dzwoń : 502 693 996

Czytaj więcej
Czytaj mniej
 
 
 
Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenie polisy w zależności od pakietu każdego ubezpieczyciela