• 22 886 30 70

Ubezpieczenie rezygnacji z wykupionego biletu lotniczego

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wykupionego biletu lotniczego - Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu lotniczego, przed rozpoczęciem podróży lotniczej zgodnie z datą wylotu określoną na bilecie lotniczym. Ubezpieczyciel zwraca opłaty za w/w usługi Ubezpieczonemu w związku z anulowaniem w wyniku powodów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy dwa warianty wykupienia ubezpieczenia lotu :
80% - oznacza, że otrzymamy taki procent zwrotu z wydanej kwoty na bilet lotniczy.
100% - oznancza, że otrzymamy pełen zwrot za bilet lotniczy.

UWAGA : Wypełniaj wszystkie pola zgodnie z prawdą, ubezpieczyciel napewno zarząda od Ciebie wszystkich dowodów związanych z zakupem biletu lotniczego np. mail z zakupem biletu, opłata za bilet z datą. Jeżeli wpiszesz np. datę zakupu biletu późniejszą niż prawdziwą, otrzymasz polisę ubezpieczeniową, ale jeżeli będziesz chciał uruchomić ubezpieczenie na pewno to zostanie sprawdzone i w konsekwencji ubezpieczyciel odmówi zwrotu odszkodowania.

Powody z rezygnacji z biletu lotniczego na przykład :
- nieszczęśliwy wypadek
- nagłe zachorowanie
Pamiętaj, jeżeli leczysz się czasowo lub okresowo zawsze wykupuj dodatkową opcję ubezpieczenia chorób przewlekłych !
Szczegółowych informacji prosimy szukać w OWU.

Czytaj więcej
Czytaj mniej
 
 
 
 
 
 
Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenie polisy w zależności od pakietu każdego ubezpieczyciela