• 22 886 30 70

Signal Iduna

Firma SIGNAL IDUNA to jedna z najprężniej się rozwijających instytucji finansowo-ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku niemieckim od ponad 100 lat. Od dłuższego czasu firma prowadzi swoje filie również w innych krajach europejskich m.in. na Węgrzech, w Szwajcarii, Rumunii, a od pewnego czasu także u nas. W skład oferty firmowej wchodzą ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia turystyczne oraz ubezpieczenia na życie. Całościowy charakter oferty ubezpieczeniowej, a także świadczenie innych usług o charakterze bankowych oraz dodatkowych sprawiają, że grono zadowolonych klientów rośnie z roku na rok.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne proponowane przez Signal Iduna to kompleksowy program opieki medycznej, który możemy zakupić w dwóch wariantach – pakiecie indywidualnym bądź rodzinnym po preferencyjnej stawce. Decydując się na zakup oferty ubezpieczeniowej, klient ma pewność, że jest objęty specjalistyczną opiekę bez konieczności uiszczania żadnych dodatkowych opłat za leczenie, możliwość konsultowania się z najlepszymi chirurgami, a także szereg dodatkowych korzyści m.in. assistance medyczny a także nieodpłatne badania diagnostyczne. Świadczenia zdrowotne realizowane są w jednej z wielu placówek działających na obszarze Polski, dzięki czemu czas czekania skraca się do koniecznego minimum. To najlepsza alternatywa dla zwykłej, publicznej opieki zdrowotnej, która zazwyczaj nie spełnia swojej roli. Stawka za wykup zarówno polisy indywidualnej, jak i rodzinnej, jest bardzo preferencyjna.

Ubezpieczenie turystyczne

Urlopowicze wybierające się zagranicę – niezależnie czy w celach wypoczynkowych, edukacyjnych, czy pracowniczych – powinny pomyśleć o wykupieniu całościowego ubezpieczenia zdrowotnego. Signal Iduna oferuje standardowe ubezpieczenia z opcją poszerzenia o ubezpieczenia dodatkowe m.in. na wypadek zgubienia aparatu, komórki, bagażu podróżnego,oraz zrezygnowania z imprezy turystycznej czy od odpowiedzialności cywilno-prawnej. Ubezpieczając bagaż podróżny, ochroną będzie objęty również sprzęt komputerowy oraz pozostałe sprzęty audio-video. W standardowym pakiecie firma oferuje trzy ubezpieczenia: kosztów opieki medycznej i opieki medycznej, NNW oraz pomocy i ochrony prawnej.

Ubezpieczenia na życie

Standardowe ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć osoby bliskie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Przez cały czas trwania umowy ubezpieczony opłaca wyznaczone sumy składek – po jego śmierci ubezpieczalnia wypłaca rodzinie gwarantowaną kwotę pieniędzy. Umowa może być zawierana na czas przewidziany bądź dożywotnia. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa ma wyłącznie funkcję ochronną, a w trakcie jej trwania nic się nie stanie, uiszczane regularnie składki nie przepadną. Signal Iduna, za wyjątkiem standardowego ubezpieczenia na życie, oferuje wiele umów opcjonalnych zwiększających zakres ochrony m.in. ubezpieczenie na wypadek zachorowania na ciężką chorobę, pobytu w szpitalu, zabiegów chirurgicznych, trwałego kalectwa stanowiącego skutek nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie na ewentualność śmierci na skutek nieszczęśliwego wydarzenia. W skład oferty firmowej wchodzi również ubezpieczenie na wypadek braku możliwości opłacania składek przez ubezpieczeniowego na wypadek permanentnej niezdolności do podjęcia pracy.

Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W bogatej ofercie ubezpieczalni Signal Iduna mogą znaleźć Państwo również Pakietowe Ubezpieczenie na życie od NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Najważniejszymi zaletami takiej formy umowy ubezpieczeniowej jest opisywana umową pewność wysokości składek. Suma ubezpieczenia wzrasta każdego roku, ale ubezpieczeony nie jest zmuszony do opłacania większych składek. Co ważne sam wybiera optymalny wariant ubezpieczenia a także czas przez jaki dane ubezpieczenie będzie obowiązywało. W ramach ubezpieczenia firma zapewnia dostęp do opieki medycznej w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź zachorowania. Ubezpieczony jest zatem objęty kompleksową opieką przez cały tydzień i całą dobę. Klienci mają również możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii i informacji medycznej przez 24 godziny. Interesującą opcjonalnością, wprowadzoną dość niedawno jest Infolinia Baby Assistance, dzięki której opiekunowie błyskawicznie uzyskają pomocne informacje na temat ciąży i pielęgnacji noworodka. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wiele korzyści. Co najistotniejsze ubezpieczony ma zapewnione zabezpieczenie finansowe w ciężkich sytuacjach życiowych oraz jest objęta szeroką ofertą ubezpieczalni. Czas trwania umowy ubezpieczenia nie jest na całe życie – klient może samodzielnie zdecydować przez jaki okres chce być objęty ubezpieczeniem. To bardzo istotna kwestia, w szczególności jeżeli ubezpieczony szuka zabezpieczenia na jedynie niezbyt długi czas. W rozszerzonym pakiecie, za kilkanaście złotych w skali miesiąca, mamy zapewnione zarówno powypadkowe leczenie w ośrodku zdrowia, jak i całościowy assistance medyczny, włączając w to transport medyczny, rehabilitację, fizykoterapię w domu lub ośrodku zdrowia, a także wynajem profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego na wymagany okres rekonwalescencji, wielokrotne wizyty pracowników służby zdrowia już po wyjściu ze szpitala, a także opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz profesjonalną opiekę psychologa. Korzystając z produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez spółkę Signal Iduna, mogą mieć Państwo gwarancję, że kompleksowo chronią swoje życie i zdrowie. Wszystkie produkty ubezpieczeniowe które można znaleźć w ofercie zakładu ubezpieczeniowego spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony rodzin i są dopasowane do oczekiwań indywidualnych odbiorców.